استانداردهای GS1 چگونه نیاز کسب و کارها را پاسخ می‌دهد؟

استاندارد‌های GS1 زبان مشترك كسب‌وكار هستند. زباني براي شناسايي، ثبت و ضبط خودكار داده‌ها و به اشتراك‌گذاري اطلاعات به‌صورت خودكار و صحيح، به صورتی كه هركسی كه اين اطلاعات را دريافت مي‌كند، بدون توجه به اينكه چه كسي است و يا كجا است، قادر به فهم آن باشد.

استاندارد رديابي GS1 در ورژن 2 به‌صورت كامل مورد بازبيني قرارگرفته و متناسب با فضا و فرصت‌هاي امروزي و چالش‌های دنياي ديجيتال طراحی‌شده است

اعتماد از وجود قابليت رديابی حاصل مي‌شود. نقطه‌ها را با استاندارد‌هاي GS1 به هم وصل كنيد.

استاندارد‌هاي GS1 امكان شناسايي، ثبت و ضبط خودكار اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن به‌صورت خودكار و صحيح در مورد محصولات، مكان‌هاي كسب‌وكار و غيره را ايجاد مي‌كند.

حامل‌های داده GS1 يكي از مشهود‌ترين مزيت‌های استفاده از استاندارد‌های GS1 هستند. حامل‌های داده GS1، كه عموماً باركد‌ها و تگ‌های RFID هستند، براي نشانه‌گذاري بر روی محصول و يا بسته‌بندی استفاده می‌شوند. حامل‌های داده GS1 استفاده از شناسه‌هاي GS1 را در هر مكان از زنجیره‌ تأمین ممكن ساخته و ثبت و ضبط اطلاعات آن را با استفاده از باركد اسكنر‌ها، قرائت گرهای RFID و برنامه‌هاي موبايلي امكان‌پذير مي‌كند.

gs1 standards

استاندارد‌هاي GS1 تبادل اطلاعات اصلي، تراكنشی و رويداد فيزيكی كالا را امكان‌پذير می سازد. استاندارد‌های GS1 امكان انتشار اطلاعات از منابع قابل‌اعتماد و مورد تائید را ايجاد مي‌كند. بنابراين استاندارد‌هاي GS1 امكان شناسايی، ثبت و ضبط خودكار و به اشتراک‌گذاری اطلاعات محصولات، دارايی‌های فيزيكی، مكان‌ها و غيره به‌صورت خودكار و صحيح را ايجاد می‌كند. زماني كه صاحبان برند و شركای تجاری از استاندارد‌های GS1 استفاده مي‌كنند موجب می‌شود كسب‌وكار بهتر و با بهره‌وری بيشتر صورت استاندارد‌هاي GS1 با ايجاد اعتماد بين فرآيند‌ها و سیستم‌های شركای تجاری در يك زنجيره ‌تأمین باعث افزايش کارایی و بهره‌وری می‌شود.

وقتی‌که شركاي تجاري در زنجیره ‌تأمین از استاندارد‌هاي شناسايي، ثبت و ضبط خودكار اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات محصول استفاده كنند، قابليت تعامل با يكديگر ايجاد می‌شود.

قابليت تعامل، كليدی است برای رسيدن به شفافيت در زنجیره‌ تأمین با استفاده از سيستم رديابی.