استانداردهای GS1 چگونه نیاز کسب و کارها را پاسخ می‌دهد؟

استاندارد‌های GS1 زبان مشترک کسب‌وکار هستند. زبانی برای شناسایی، ثبت و ضبط خودکار داده‌ها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت خودکار و صحیح، به صورتی که هرکسی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، بدون توجه به اینکه چه کسی است و یا کجا است، قادر به فهم آن باشد.

استاندارد ردیابی GS1 در ورژن ۲ به‌صورت کامل مورد بازبینی قرارگرفته و متناسب با فضا و فرصت‌های امروزی و چالش‌های دنیای دیجیتال طراحی‌شده است

اعتماد از وجود قابلیت ردیابی حاصل می‌شود. نقطه‌ها را با استاندارد‌های GS1 به هم وصل کنید.

استاندارد‌های GS1 امکان شناسایی، ثبت و ضبط خودکار اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن به‌صورت خودکار و صحیح در مورد محصولات، مکان‌های کسب‌وکار و غیره را ایجاد می‌کند.

حامل‌های داده GS1 یکی از مشهود‌ترین مزیت‌های استفاده از استاندارد‌های GS1 هستند. حامل‌های داده GS1، که عموماً بارکد‌ها و تگ‌های RFID هستند، برای نشانه‌گذاری بر روی محصول و یا بسته‌بندی استفاده می‌شوند. حامل‌های داده GS1 استفاده از شناسه‌های GS1 را در هر مکان از زنجیره‌ تأمین ممکن ساخته و ثبت و ضبط اطلاعات آن را با استفاده از بارکد اسکنر‌ها، قرائت گرهای RFID و برنامه‌های موبایلی امکان‌پذیر می‌کند.

gs1 standards

استاندارد‌های GS1 تبادل اطلاعات اصلی، تراکنشی و رویداد فیزیکی کالا را امکان‌پذیر می سازد. استاندارد‌های GS1 امکان انتشار اطلاعات از منابع قابل‌اعتماد و مورد تائید را ایجاد می‌کند. بنابراین استاندارد‌های GS1 امکان شناسایی، ثبت و ضبط خودکار و به اشتراک‌گذاری اطلاعات محصولات، دارایی‌های فیزیکی، مکان‌ها و غیره به‌صورت خودکار و صحیح را ایجاد می‌کند. زمانی که صاحبان برند و شرکای تجاری از استاندارد‌های GS1 استفاده می‌کنند موجب می‌شود کسب‌وکار بهتر و با بهره‌وری بیشتر صورت استاندارد‌های GS1 با ایجاد اعتماد بین فرآیند‌ها و سیستم‌های شرکای تجاری در یک زنجیره ‌تأمین باعث افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود.

وقتی‌که شرکای تجاری در زنجیره ‌تأمین از استاندارد‌های شناسایی، ثبت و ضبط خودکار اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات محصول استفاده کنند، قابلیت تعامل با یکدیگر ایجاد می‌شود.

قابلیت تعامل، کلیدی است برای رسیدن به شفافیت در زنجیره‌ تأمین با استفاده از سیستم ردیابی.