استانداردسازی بانک‌های اطلاعاتی (سرمایه‌های ملی)

امروزه داده های آماری بنیادی‌‌ترین اصل  برای برنامه ریزی هستند و برنامه‌‌ریزی مهم‌‌ترین شاخص در مدیریت قلمداد می شود و ارکان اصلی توسعه، سه ضلع مثلث طلایی ، شامل آمار و اطلاعات ، برنامه‌‌ریزی و مدیریت به شمار می رود.
شاخص‌‌ترین اصل در برنامه ریزی‌‌های یک سازمان، جمع‌‌آوری اطلاعات و داده‌‌های بروز می باشد و باید توجه شود که توسعه، بدون برنامه ریزی، آمار و اطلاعات تحقق یافتنی نیست.

در بعضی از سازمان‌‌های در راستای رشد پایگاه‌‌داده‌‌های شامل میلیون‌‌ها فیلد آنطور که میبایست بهره-برداری نشده‌‌است. حجم بالای این ثروت هنگفت از یکسو و دسته بندی و ذخیره سازی‌‌های سنتی از سوی دیگر، امکان استخراج اطلاعات را با مشکل روبرو کرده‌‌است، این مهم در برنامه‌‌ریزی‌‌ها اثرات سوء داشته و می‌‌تواند در بحث مدیریت های کلان، تصمیم سازی‌‌ها و همچنین تصمیم گیری‌‌ها نقش تعیین کننده‌‌ای داشته باشد؛ البته نباید فراموش کرد که  اطلاعات  مانند طلاست و قدرت نهفته شده در اطلاعات در هیچ یک از شاخص‌‌های توسعه یافت نمی‌‌گردد.

مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین بانک‌‌های اطلاعاتی کشور، با تکیه بر استانداردسازی مستمر بانک‌‌های اطلاعاتی خود بر مبنای استانداردهای روز دنیا (GS1) ، توانسته است تعاملات بسیار پایدار و ارزش مندی را با ذینغعان مختلف در زنجیره تامین ایجاد نماید، همچنین این مرکز با در اختیار داشتن نیروهای متخصص در زمینه های متعددی همچون: مدیریت و استانداردسازی بانک‌‌های اطلاعاتی، هوش تجاری ، ایجاد زبان مشترک در سازمان‌‌های مختلف و … همواره سعی بر این داشته است تا بتواند تصمیم گیری‌‌های سازمانی و مدیریتی را تسهیل نماید.