از غرفه مرکز GS1 ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی بازدید کنید

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار از بیست و ششم لغایت بیست و نهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در سالن شماره هفت برگزار می‌شود.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و شرکت‌های تابعه خود ( مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی و مرکز آموزش بازرگانی) در غرفه شماره 20 شرکت نموده  است.

از علاقه‌مندان دعوت می‌گردد از غرفه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بازدید فرمایند.

سالن 7 غرفه20  

26تا29 آذرماه

ساعت 9 تا 17

حضور مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

 

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار از بیست و ششم لغایت بیست و نهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در سالن شماره هفت برگزار می‌شود.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و شرکت‌های تابعه خود ( مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی و مرکز آموزش بازرگانی) در غرفه شماره 20 شرکت نموده  است.

از علاقه‌مندان دعوت می‌گردد از غرفه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بازدید فرمایند.

سالن 7 غرفه20  

26تا29 آذرماه

ساعت 9 تا 17