اختصاص کمک هزینه عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و دریافت کدهای ملی و بین المللی از این مرکز از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف حمایت از تولیدات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، مجوز اختصاص کمک هزینه عضویت در مرکز ملی شماره گاری کالا و خدمات ایران و دریافت کدهای ملی و بین المللی تا سقف صد میلیون ریال را به واحدهای استانی خود ابلاغ نمود.

هر واحد صنعتی تنها یکبار می تواند به شرط دارا بودن علامت استاندارد و همچنین نشان سیب سلامت برای واحدهای تولیدی مواد غذایی؛ این کمک هزینه را دریافت نماید.

سامانه WWW.ISIPO.IR از سوی این سازمان جهت ثبت نام در این طرح معرفی شده است.

جهت عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به پورتال WWW.IRANCODE.IR مراجعه فرمایید.