احترام به حقوق

‌‌.
با کمک سیستم ردیابی GS1، 
می‌توان مطمئن شد که داروی صحیح، در زمان صحیح، با دوز صحیح و به شیوه‌ای درست و صحیح به مریض مورد نظر ارائه می‌شود، این همان GS1, 5R است، 
Right Drug, Right Time, Right Dose, Right Route, Right Patient
با این شیوه احتمال خطا در عملیات درمانی به صفر نزدیک می‌شود، امنیت و سلامت بیمار تضمین می‌گردد و بیمارستان نیز دچار مشکلات حقوقی و قضایی نخواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
.
www.nncgs1.com
۰۲۱۸۸۹۲۴۶۰۵ الی ۱۴ داخلی ۳۱۸
.

‌‌.
با کمک سیستم ردیابی GS1، 
می‌توان مطمئن شد که داروی صحیح، در زمان صحیح، با دوز صحیح و به شیوه‌ای درست و صحیح به مریض مورد نظر ارائه می‌شود، این همان GS1, 5R است، 
Right Drug, Right Time, Right Dose, Right Route, Right Patient
با این شیوه احتمال خطا در عملیات درمانی به صفر نزدیک می‌شود، امنیت و سلامت بیمار تضمین می‌گردد و بیمارستان نیز دچار مشکلات حقوقی و قضایی نخواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
.
www.nncgs1.com
۰۲۱۸۸۹۲۴۶۰۵ الی ۱۴ داخلی ۳۱۸
.