آغازپیوستن صنایع فولاد به ایران کد

با فعال شدن نخستین کارخانه، روند پیوستن صنایع فولاد به ایران کد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور به ایران کد پیوست وازاین پس علاوه برآن که کلیه محصولات تولیدی آن شناسنامه ملی کالا دریافت واین شناسنامه روی محصولات آن حک می‌شود ،محصولات آن در پورتال ملی کالا به آدرس www.irancode.ir نیز قابل مشاهده ودسترسی خواهد بود.
مجتمع فولاد مبارکه در 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع است وسالانه 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی مانند تخت گرموسرد نوردیده،قلع اندود،گالوانیزه ورنگی ازضخامت 18/0 تا 16 میلیمتر تولید می کند. این مجتمع درنظردارد تاپایان امسال به اهدافی چون تولید 7 میلیون تن گندله،5/5 میلیون تن آهن اسفنجی و7/1 میلیون تن کلاف سرد دست یابد.
براساس برنامه موجود به زودی فرآیند پیوستن سایر کارخانجات تولید فولاد به ایران کد نیز آغاز می‌شود.