آشنایی بازپرسازی موثر و کارآمد

 مقدمه

موضوع بازپرسازی مؤثر و کارآمد نخستین بار توسط هیئت مدیره ECR اروپا مطرح شد و با کمک کارگروه پروژه تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) در اروپا توسعه داده شد.
یکی از اهداف و مقاصد مشترک پروژه‌های ECR و EDI بهبود درک مشترک از اصول و تکنیکهای ضروری فرایندهای تجاری است. استفاده از زبان مشترک اساس فهم مشترک است و مانند بسیاری از قواعد مدیریتی، ECR به گسترش ترمینولوژی (اصطلاحشناسی) خاص خود و کلمات و اختصارات مربوطه ‌می‌پردازد.

مقدمه

موضوع بازپرسازی مؤثر و کارآمد نخستین بار توسط هیئت مدیره ECR اروپا مطرح شد و با کمک کارگروه پروژه تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) در اروپا توسعه داده شد.
یکی از اهداف و مقاصد مشترک پروژه‌های ER و EDI بهبود درک مشترک از اصول و تکنیک‌های ضروری فرایندهای تجاری است. استفاده از زبان مشترک اساس فهم مشترک است و مانند بسیاری از قواعد مدیریتی، ECR به گسترش ترمینولوژی (اصطلاح‌ شناسی) خاص خود و کلمات و اختصارات مربوطه ‌می‌پردازد.
پروژه بازپرسازی مؤثر که اختصاراً ER نامیده می‌شود، به منظور تعریف مجموعه‌ای از فرایندهایی که در آن‌ها میزان عرضه به تقاضای مشتریان نزدیک‌تر باشد‏‌‏، به وجود آمد‎. این پروژه شامل همکاری نزدیک و تبادل دوطرفه اطلاعات بین تمامی شرکای تجاری است و هدف آن، بیشینه کردن کالاهای در دسترس در عین کمینه کردن موجودی و حمل‌ونقل در زنجیره تأمین است. پروژه EDI به منظور تعریف چهارچوبی برای یک سیستم بدون کاغذ و خودکار برای تمام ارتباطات میان خرده‌فروش‌ها و تأمین‌کنندگان تعریف شده است.

اهداف پروژه جزئیتر ER عبارت‌اند از:

 •  تعریف دامنه بازپرسازی مؤثر و اصول کسب‌وکاری که این موضوع در آن عملی می‌شود.
 •  توسعه محدوده مدل‌های بازپرسازی مؤثر
 •  تعیین میزان موجودی در فرایند بازپرسازی
 •  ترویج استاندارهای EDI جهت استفاده در بازپرسازی مؤثر
 •  تعریف بلوک‌های ساخت بازپرسازی مؤثر پایهای و عناصر مهم برای اجرای آن
 •  توسعه متدولوژی اجرای مدل‌ها

 رساندن کاربران استفاده از بازپرسازی مؤثر به تعدادی قابل توجه در گروه‌های خواربارفروشی از طریق نشان دادن مزایا و دستاوردهای اثبات شده به وسیله نمونه‌های آزمایشی اجرا شده
همچنین اهداف پروژه EDI که به منظور تکمیل مدل‌های بازپرسازی مؤثر طراحی شده است، عبارت‌اند از:

 

 

 •  تعریف حداقل مجموعه تراکنش‌ها برای تجارت پایه بین تولیدکنندگان و خرده‌فروش‌ها
 •  تعریف استاندارد پیام عمومی
 •  افزایش تعداد کاربران
 •  تعریف تراکنش‌های EDI توسعه یافته جهت پشتیبانی از مدل‌های بازپرسازی مؤثر پیشرفته تر
 •  توافق بر سر زیرساخت‌های EDI و استانداردهای پیام مورد نیاز برای پشتیبانی تراکنش‌ها
 •  تسریع در استفاده از EDI در بازپرسازی مؤثر

در این مقاله به تشریح مفاهیم ER و نقش آن در بهبود زنجیره تأمین پرداخته شده است.

 

بازپرسازی چیست؟

 

 معرفی بازپرسازی مؤثر

Efficient (صفت) به معنی: ۱- بهره ور با کمترین اتلاف کار و تلاش، ۲- توانا و کار کردن به صورت اثربخش، ۳- تأثیرگذار بودن
Replenish (فعل، متعدی) به معنی: دوباره پر کردن، دوباره نو کردن (کالا یا موجودی)
در این تحقیق، بازپرسازی مؤثر فرایندی است که با پر کردن قفسههای فروشگاه (یا انبار) با فراهم آوردن محصول خوب در مکان خوب در بهترین زمان به مقدار مناسب و بهترین روش ممکن کمک میکند. اجزای ECR به وسیله یک جریان آزاد اطلاعات دقیق و به موقع حمایت شده و با جریان کالا در سراسر زنجیره تأمین یکپارچه میشوند. درواقع ER فرایند پرکردن قفسه‌های فروشگاه با ترکیب صحیح کالاها و کمینه کردن تلاش زائد، که در قالب واژه‌های هزینه کم و سطح بالای خدمات مشتری قابل اندازهگیری است، سروکار دارد. بازپرسازی مؤثر شامل استفاده فعال از بارکد، اسکن و ارتباطات الکترونیکی به گونهای که اطلاعات از جریان کالاها پیشی ‌گیرد؛ و همچنین شامل فرایند جابجایی و مسئولیت‌هایی برای تواناترین شرکای زنجیره تأمین است. شواهد ناشی از آزمایش‌ها نشاندهنده مقیاس بهبودهای ممکن است. این بهبودها حاصل کاربرد تعدادی از تکنیک‌های ER هستند. به طور کلی، کارآمدی از دو سطح ذیل به دست می‌آید:

 •  حفظ سطح بالای کالاهای در دسترس در عین کم کردن موجودی
 •  انبارش و حمل کالاهای در دسترس به مؤثرترین شیوه

اگرچه تعریف بازپرسازی بر جایگزینی کالاهایی که در روز گذشته فروخته شدند، دلالت دارد و این جایگزینی متکی بر تقاضای مصرفکننده است، اما بازپرسازی شامل افزایش کالای در دسترس امروز در پاسخ به آنچه در روزهای بعد فروخته خواهد شد، است.
در حالی که داده‌های روزانه فروش، پایه قابل اعتماد بیشتری برای بازپرسازی نسبت به شیوه‌های سنتی مدیریت موجودی خرده‌فروش ارائه می‌کنند، نیاز به پیشبینی فروش آینده به ویژه پیش‌بینی مربوط به ارتقا همچنان وجود دارد. ارائه کالا در پاسخ به فروش پیش‌بینی شده، تأمین یا ذخیره نامیده می‌شود، ازاین‌رو بهتر است بگوییم مصرف، محرک بازپرسازی مؤثر است و شامل ذخیره و تأمین مؤثر است.

۱-طبیعت شبکه توزیع بین تولیدکننده و خرده‌فروش به متغیرهای زیادی وابسته است، ویژگی‌های فیزیکی کالا (مانند چرخه عمر کالا یا فسادپذیری آن)، ماهیت فرایند تولید، حجم فروش و توزیع جغرافیایی بازارها. انواع مختلفی از زنجیره تأمین وجود دارد؛ ازاین‌رو در این نوشتار برای توصیف آن‌ها و شناسایی مناسبترین تکنیک‌های بازپرسازی مؤثر، شیوهای ارائه شده است.
 

در پیچیده‌ترین حالت، بازپرسازی مؤثر از طریق مدیریت گروه کالا با بعد تقاضا مرتبط است. مدیریت گروه کالا، مدیریت دستهای از کالاهای مرتبط توسط تولیدکننده، توزیعکننده و خرده‌فروش، به یک شیوه یکپارچه از تولید تا فروش نهایی است؛ به گونهای که ارزش مصرفکننده بیشینه شود. این فرایند مدیریت، نیازمند یک پایگاه داده از مشتری‌های فروشگاه است تا بتواند پایهای برای تحلیل رفتار خرید و علائق ارائه دهد و علاوه بر آن سامانه اسکن نقطه فروش به منظور ارائه داده‌های فروش جدید که ممکن است از طریق کارت‌های وفاداری به پایگاه داده مشتری مرتبط شوند.
این پایگاه‌های داده ممکن است به همراه سامانه‌های اسکن عملکرد علامت تجاری، جهت بهبود قابلیت اعتماد، پیش‌بینی‌های فروش و به همراه برنامه‌ریزی چیدمان قفسه‌ها و سامانه مدیریت فضا‏‌‏، به منظور افزایش دقت بازپرسازی بکار روند.

 

هدف از معرفی تکنیک‌های بازپرسازی مؤثر

هدف از معرفی تکنیک‌های بازپرسازی مؤثر، بهبود مؤثر فرایندهای بازپرسازی است. به هر حال تمام این تکنیک‌ها بایستی با دقت مورد استفاده قرار گیرند. در صورتی که استفاده از یک تکنیک در یک ناحیه، منجر به کاهش مؤثر در ناحیه دیگر شود، هیچ ارزشی به دست نمی‌آید.
یک عنصر کلیدی در اینجا موازنه است؛ جایی که هدف، بهینه کردن تعادل هزینه‌های عملیاتی، موجودی‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت و سطوح خدمات در تمام زنجیره تأمین به منظور افزایش سود مصرفکننده و شرکای تجاری است. این مهم تنها در جایی محقق می‌شود که این درک حاصل شود که کارآمدی از انتقال هزینه‌های حمل‌ونقل از یک طرف تجاری، به طرف دیگر حاصل نمی‌شود؛ بلکه از تشریک مساعی حقیقی همراه با دسترسی و تبادل آزاد داده‌های اساسی حاصل می‌شود. بازپرسازی مؤثر باید بر اساس دیدگاه‌های مشترک و مورد توافق فروش واقعی و پیش‌بینی شده باشد.
برای اینکه سود مصرفکننده بیشینه شود، حجم زیادی از اصول کاری و قالب‌های پیام‌های استاندارد مورد نیاز است. بازپرسازی مؤثر همچنین نیازمند تعهد ویژه مدیریت نیز هست. این امر بدین معنی است که مهارت‌ها، منابع و اطلاعات در دسترس باید برای مدیریت گروه کالا در فروشگاه ارائه شود. استفاده ابتکاری از تجهیزات و کارخانه و طرح فرایندهای کسب‌وکار نیز برای به دست آوردن سود، مورد نیاز است. ساختار هزینه نیز باید میان شرکای تجاری واضح باشد.
طرح‌های فعالیت مشتری نیز برای هم‌زمان‌سازی با تولیدکننده و قابلیت لجستیکی نیاز است. درنهایت ارتباط بین مشتری‌های متفاوت و کانال‌های توزیع نیازمند یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و عملیات است، به عنوان نمونه در برنامه‌ریزی فعالیت در فروشگاه، ارتباطات با برنامهریزی تولید و جاریسازی موجودی (جایی که پیشبینی و تعیین فروش مؤثر، سیاستهای مدیریت موجودی مؤثر ‌می‌بایست برقرار شود) و سرانجام انتقال الکترونیکی وجوه قابل مشاهده است. افزایش انعطافپذیری تولید و شبکههای فیزیکی توزیع برای افزایش تنوع محصول، کاهش زمان تحویل و الزامات بسته‌بندی سفارش مورد نیاز است. انعطافپذیری در به اشتراک گذاشتن منابع حمل‌ونقل باید دارای استاندارد بسته‌بندی، ظرفیت بار مؤثر و قابل بازگشت باشد.

 

ادامه مقاله آشنایی بازپرسازی موثر و کارآمد را در وبسایت e-code.ir بخوانید.