ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محمّدرضا یاورزاده عضو موظّف هیأت مدیره و مدیرعامل سوابق
۲ حمیدرضا آرمان عضو موظّف هیأت مدیره سوابق
۳ مهدی تاجیک عضو غیر موظّف هیأت مدیره سوابق
۴ علیرضا خزائی معاون مدیرعامل  سوابق

مشاورین

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ سیّده آمینه عالم‌بین مشاور مدیرعامل مرکز در امور بانوان سوابق
۲ منصور حسنی مشاور مدیرعامل مرکز در حوزه فناوری اطلاعات سوابق

مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محسن افضلی مدیر دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل سوابق
۲ سیّد مصطفی حسینی مدیر طرح و برنامه سوابق
۳ فرامرز حضرتی مدیر توسعه منابع  سوابق
۴ فرهاد صادقی‌نژاد مدیر ارتباط با مشتریان سوابق
۵ مجتبی صالح‌دوست مدیر اطلاعات پایه و کدینگ سوابق
۶ حسین باقری مدیر فناوری اطلاعات و نوسازی سوابق