مجید نیک‌مهر

مدیر توسعه منابع

شماره تلفن: 02188935065

مدیر توسعه منابع

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری کسب وکار (DBA)
 • کارشناسی‌ ارشد مدیریت صنعتی/ تولید
 • کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

 • مشاور مدیرعامل و نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • مدیرمالی و برنامه‌ریزی شرکت دار‌وسازی دکتر جهانگیر
 • عضو هیأت‌مدیره مرکز آموزش بازرگانی
 • مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • مشاور معاون پشتیبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • معاون پشتیبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • معاون برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت آماد بهینه‌ساز
 • مشاور فرماندهی کل ناجا
 • کارشناس عالی طراحی سیستم لجستیک در سازمان‌های لجستیکی
 • کارشناس فنی برنامه‌ریزی قطعات الکترونیک ایران‌خودرو (آتی‌موتور)
 • مدیر کارخانه صنایع مهندسی بسته‌بندی ایران‌آذین
 • کارشناس فنی ساخت (هلی‌کوپتر‌سازی)