میثم سلطانی

مدیر فناوری اطلاعات و نوسازی

مدیر فناوری اطلاعات و نوسازی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  • کارشناسی علوم کامپیوتر گرایش تجزیه و تحلیل سیستم

سوابق اجرایی

  • عضو هیات مدیره و دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم
  • رئیس کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم
  • رئیس کمیته فناوری اطلاعات شهرستان قم برای سه دوره متوالی
  • رئیس کمیته فناوری اطلاعات و نوسازی ستاد بسیج ملی مبارزه با کرونا استان قم
  • مدیر فناوری اطلاعات فرمانداری قم
  • رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم
  • مدیر فناوری اطلاعات دانشکده مجازی علوم و حدیث
  • مدیر فناوری اطلاعات شرکت الکتروفن