مهندس پیشگان آزمون افزار یاس

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس با بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان متخصص، با استفاده از مدرنترین ابزارهای تست، طبق استاندارد و متدولوژی روز دنیا، در حوزه ارزیابی، تست و تضمین کیفیت نرم‌افزار   فعالیت نموده و ضمن دریافت مجوزهای فنی مربوطه، موفق به ارائه خدمات و اجرای راهکار‌های تست و بهبود کیفیت سامانه‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی متعددی گردیده است.