مجتبی صالح دوست

مدیر اطلاعات پایه و کدینگ

شماره تلفن: 02188937823

مدیر اطلاعات پایه و کدینگ

سوابق تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
  • کارشناسی برق
  • کاردانی کامپیوتر

سوابق اجرایی

  • مدیر کدینگ سازمانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس ارشد پروژه کدینگ نفت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • سرپرست مستند‌سازی قوانین کدگذاری واحد اطلاعات پایه مرکزملی شماره‌گذاری کالاوخدمات ایران
  • ناظر سیستم‌های مدیریت اطلاعات پایه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران