فرهاد صادقی‌نژاد

مدیر ارتباط با مشتریان

شماره تلفن: 02188935097

مدیر ارتباط با مشتریان

سوابق تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی آبیاری

سوابق اجرایی

  • سرپرست مدیریت امور مشترکین مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر اطلاعات پایه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • سرپرست واحد دمونتاژ اطلاعات پروژه نفت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مسئول بخش کنترل اطلاعات و استاندارد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس واحد کنترل اطلاعات و استاندارد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس کدینگ مدیریت اطلاعات پایه