سیّد مصطفی حسینی

مدیر طرح و برنامه

شماره تلفن: 02188935095

مدیر طرح و برنامه

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

  • سرپرست مدیریت بازاریابی و توسعه بازار مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر منابع انسانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر امور مشترکین مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر توسعه طرح‌های تجاری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • سرپرست مدیریت بازاریابی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس حوزه مدیریت پروژه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس حوزه طرح و برنامه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس واحد کدینگ مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران