شرکت سامانه های شناسایی پویا (سیناپ) با بهره گیری از ظرفیت تخصصی و تجربه عملیاتی و اجرایی نیروی انسانی، فعالیت خود را در حوزه سیستمهای شناسایی خودکار AIDC) و مدیریت منابع سازمانی (ERP) آغاز نمود. رسالت شرکت سیناپ ارائه راه حل ها و محصولات کاربردی و بی رقیب با تلفیق تجارب کسب شده در حوزه Auto ID و سایر امکانات و ظرفیتهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود می باشد.