شرکت دانش بنیان ستاک با هدف تولید نرم افزار و سامانه های تحت وب در حوزه دولت و شهر الکترونیک در سال ۱۳۸۵ تاسیس و راه اندازی گردیده است.