رای دانا سیستم

شرکت مهندسی رای دانا سیستم تهران با همت جمعی از مهندسین و متخصصین زبده و توانمند در عرصه صنعت فناوری اطلاعات کشور، در زمینه خلق، تولید و ارائه نرم‌افزارهای کاربردی سفارش مشتری و عموماً مبتنی بر فناوری بارکد و RFID، فعالیت می‌نماید. ارائه نرم افزار‌های کاربردی منطبق بر فرایندهای عملیاتی و در راستای اهداف و استرات‍ژی‌های تجاری سازمان ، خط مشی تولید نرم افزار‌های این شرکت می‌باشد.