دکتر محمّدرضا یاورزاده

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل

عضو موظف هیأت مدیره
…………….و
……….مدیرعامل

سوابق تحصیلی

 • دکتری (Ph.D) آینده پژوهی
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی (E-MBA) گرایش مدیریت استراتژیک
 • لیسانس مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

 • عضو موظف هیات مدیره مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • رئیس هیات عامل مرکز آموزش‌های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
 • مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
 • مدیر کل دفتر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
 • مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 • مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت
 • مدیر کل دفتر کالای فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 • مشاور اجرایی مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان