حمیدرضا آرمان

عضو موظف هیأت مدیره

شماره تلفن: 02188935095

عضو موظف هیأت مدیره

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی

 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • عضو هیات مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • معاون مدیرکل امورمالی و ذیحسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عضو شورای سیاست گذاری رسانه خبری رسمی و کارآفرینی
 • عضو نظارت و بازرسی مراکز علمی و کاربردی (بازرس آموزش موسسه علمی و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
 • عضو شورای تحریریه نشریه سفیر انقلاب اسلامی
 • مشاور فراکسیون اقدامات پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا
 • دبیر و مشاور فراکسیون توسعه کشورهای عضو اکو
 • مشاور رئیس در امور ارتباط دانشگاه با صنعت، مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا (ع)