همایش استانی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در شهر مشهد

امروز نمایندگان GS1 ایران در ادامه سفرهای استانی خود در شهر مشهد و در سالن همایش های دانشگاه علمی و کاربردی این شهر حضور یافتند.

امروز نمایندگان GS1 ایران در ادامه سفرهای استانی خود در شهر مشهد و در سالن همایش های دانشگاه علمی و کاربردی این شهر حضور یافتند.
در این نشست که با همکاری نماندگی مرکز در مشهد برگزار گردید شرکت های معتبر صنعتی، بیمارستان ها، سازمان های دولتی و نظارتی و شرکت ها نرم افزاری استان خراسان رضوی همچون ایرانخودرو، الکترواستیل، شاهسوند، رینگ سازی مشهد،بیمارستان های رضوی و مهر، توزیع برق مشهد، سازمان گمرک مشهد، سازمان صنعت و معدن مشهد و … حضور داشتند. 
شرکت کنندگان از ۲۶ سازمان مختلف با استانداردهای جهانی GS1 برای تسهیل تجارت و مدیریت زنجیره تامین در حوزه های مختلف و کاربرد ساختار طبقه بندی ملی، ایرانکد، آشنا شده و در انتها در خصوص عقد تفاهم نامه مشترک با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در خصوص بهره مندی از این استانداردها مذاکره کردند.
یکی از استراتژی ها و سیاست گذاری های کلان ریاست جدید GS1 ایران معرفی خدمات مرکز و کاربرد استانداردها به شهرستان ها می باشد. در این راستا، مدیرعامل مرکز، جناب آقای مهندس سید حسین پاریاب  مشارکت فعال در همایش های خوزستان، کرمان، هرمزگان و تبریز را که در ماه جاری و ماه آتی برگزار می گردند را در دستور کار قرار داده اند.
شایان ذکر است استفاده از استاندارد ها و راهکارهای جهانی GS1 در شرایط کنونی تحریم کشور می تواند برای بهبود شرایط اقتصادی صنایع مختلف و رونق بازار کسب و کار آنها بسیار مفید و موثر باشد