نقش ایرانکد در چابکی زنجیره‌ی تأمین

با حمایت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران،معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی .

با حمایت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران،معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی .