معرفی مدیرعامل

 

دکتر محمدرضا یاورزاده
عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل سازمان

دکتر محمدرضا یاورزاده

 

   
سوابق تحصیلی:
دکترای آینده پژوهی
 
سوابق اجرایی:
– رییس هیات عامل مرکز اموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت،معدن و تجارت
– عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت مصرف کنندگان
 
 
ارتباط مستقیم: ۰۲۱۸۸۹۳۵۰۹۵               پست الکترونیک: —