مرکز دانش

مرکز دانش به منظور شبیه سازی استانداردها و راهکارهای GS1 در حوزه های مختلف از جمله خرده فروشی ، ردیابی ، لجستیک، پوشاک ، بهداشت و درمان جهت درک بهتر ذینفعان حوزه های مختلف صنایع از مزایای استفاده از استانداردهای Gs1 در خرداد ماه ۱۳۹۴ افتتاح گردیده است.