متن کامل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت منتشر شد

سند راهبردیوزارت صنعت، معدن و تجارت متن کامل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را بر روی پورتال رسمی این وزارتخانه منتشر کرد.
به گزارش شاتا؛ در برنامه راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت، ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران وجهان، بررسی وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است.
در این برنامه اهم فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی پایین بخشی تبیین شده است.
در این برنامه ، اولویت بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات ذکر شده است.
لازم به ذکر است: در این برنامه که مشتمل 9 بخش مجزاست علاوه بر مروری به روش تدوین برنامه ، بررسی و تحلیل وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان ، بیانیه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، خط مشی و سیاست کلی ، هدف گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت ، راهبردهای توسعه صنعت، معدن و تجارت ، سیاست‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، برنامه‌های راهبردی گروه صنایع منتخب و اسناد پشتیبان آورده شده است.
علاقمندان می‌توانند برای دریافت نسخه الکترونیکی به پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.mimt.gov.ir مراجعه کنند.
گفتنی است:  برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مراسم روز صنعت و معدن، معاون  امسال با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت رونمایی شد.