شناسایی داده‌ها

استانداردهای شناسایی GS1، استانداردهایی هستند که کدها یا کلیدهایی را برای شناسایی یکتا و بی‌ابهام موجودیت‌های مختلف در دنیای واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، مکان‌های فیزیکی، اسناد، روابط خدماتی و سایر موجودیت‌ها) تعریف می کنند تا از این کلیدها در سیستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

استاندارد شناسایی داده ها

استانداردهای GS1 این قابلیت را فراهم می کنند تا برای شناسایی منحصربه‌فرد هر «چیز» یا به عبارت بهتر هر «موجودیت»، یک شناسه‌ی یکتای جهانی تخصیص داده شود. شناسه‌هایی که مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجودیت می توان داد، با کمک «پیش‌شماره شرکتی GS1» صادر می گردند. هر شرکتی که عضو GS1‌ می شود، یک پیش‌شماره شرکتی منحصر‌به‌فرد دریافت می کند که با این کار، امکان شناسایی آن شرکت در تمام دنیا به‌صورت یکتا فراهم می شود.

این پیش‌شماره‌های شرکتی نیز از «پیشوند‌های کشوری و موضوعی GS1» گرفته می شوند که به کشورهای مختلف یا موضوعات و حیطه‌های خاص داده شده‌اند.

عنوان شناسه کاربرد در شناسایی مثال
GTIN شماره جهانی قلم‌کالای تجاری محصولات و خدمات قوطی کنسرو، بسته شکلات، آلبوم موسیقی
GLN شماره جهانی مکان طرف‌های تجاری و مکان‌ها شرکت‌ها، انبارها، سالن‌های تولید و فروشگاه‌ها
SSCC کد سریال بسته (پالت) ارسالی واحدهای لجستیکی کالاهای روی یک پالت، کلاف‌های ورق آهنی، کارتن‌ها و سبدهای بارگیری‌شده
GRAI سریال جهانی دارایی برگشتنی دارایی‌های برگشتنی جعبه‌ها و صندوق‌های خالی، پالت‌ها و کانتینرها، ساک‌ها و کیسه‌های حمل چیزها
GIAI شناسه جهانی دارایی خاص (pdf) اموال و دارایی‌ها تجهیزات درمانی، تجهیزات تولیدی، وسایل حمل‌ونقل، تجهیزات فناوری اطلاعات
GSRN شناسه جهانی رابطه خدماتی (pdf) رابطه بین خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده اعضای باشگاه وفاداری، پزشکان بیمارستان و اعضای کتابخانه
GDTI شناسه جهانی سند (pdf) اسناد و مدارک اظهارنامه مالیاتی، فرم‌ها و صورت‌های ارسال و گواهینامه‌های رانندگی
GINC شماره شناسه جهانی برای محموله (pdf) محموله‌ها واحدهای لجستیکی که با هم به مشتری تحویل می‌شوند
GSIN شماره شناسایی جهانی مرسوله (pdf) مرسوله‌ها واحدهای لجستیکی که با هم به مشتری تحویل می‌شوند
GCN شماره جهانی کوپن (pdf) کوپن‌ها کوپن‌های دیجیتال
CPID شناسه قطعات (pdf) قطعات و اجزاء قطعات یک خودرو