دکتر مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملّی شماره گذاری کالا و خدمات ایران شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بر اساس مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیئت مدیره مرکز، جناب آقای دکتر  مهدی مظهری رئیس هیئت مدیره, به عنوان مدیرعامل مرکز انتخاب و منصوب شدند.