دکتر مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملّی شماره گذاری کالا و خدمات ایران شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بر اساس مصوب مورخ 1401/03/17 هیئت مدیره مرکز، جناب آقای دکتر  مهدی مظهری رئیس هیئت مدیره, به عنوان مدیرعامل مرکز انتخاب و منصوب شدند.