در غم از دست رفتن همکار عزیزمان به سوگ نشسته‌ایم

با قلبی آکنده از اندوه، در غم از دست دادن همکار عزیزمان، شادروان «مصطفی کاشانی»، مسئول روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به سوگ نشسته‌ایم. رحمت واسعه الهی را برای آن عزیز فقید و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند رحمان مسئلت داریم.

با قلبی آکنده از اندوه، در غم از دست رفتن همکار عزیزمان، شادروان «مصطفی کاشانی» مسئول روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به سوگ نشسته‌ایم.

رحمت واسعه الهی را برای آن عزیز فقید و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند رحمان مسئلت داریم.