تغییر نشانی وب‌سایت های مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

به گزارش مدیریت فناوری اطلاعات مرکز در راستای ایجاد یکپارچگی در نشانی سایت­ها، جهت ورود و استفاده از خدمات ارائه شده از دامنه واحد gs1-ir.org و لینک­های ذیل به تفکیک نوع خدمت استفاده نمایید:

 

پایگاه اطلاعات استاندارد GS1 در ایران https://gs1-ir.org
پایگاه فصلنامه ایکد https://ecode.gs1-ir.org
سامانه (ETS): خدمات ردیابی، رهگیری و تأیید اصالت کالا در زنجیره تأمین https://gs1-ir.org/ets
پایگاه اطلاع‌رسانی بارکد https://gs1-ir.org/barcode
پایگاه اطلاعات سامانه کدینگ سازمانی https://gs1-ir.org/ccs

 

پرتال خبری و اطلاع‌رسانی مرکز همچنان با دامنه https://nncgs1.com جهت بهره‌برداری در دسترس عموم قرار دارد. هدف از تفکیک سایت خبری و سایر وب‌سایت‌های مرکز، تسهیل استفاده از خدمات و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی اعلام شده است.