برگزاری دوره ضمن خدمت اصول ایمنی آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره­ گذاری کالا و خدمات ایران دوره ضمن خدمت اصول ایمنی آتش نشانی روز یک شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ ویژه کارکنان و مدیران  با همکاری پایگاه ۱۸ آتش­نشانی استان تهران به مدت ۳ ساعت بصورت تئوری و عملی با رعایت پروتکل­های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر و محوطه مرکز ملی شماره­ گذاری کالا و خدمات ایران برگزار گردید. همچنین تجهیزات اطفاء حریق مرکز توسط کارشناسان آتش نشانی پایگاه ۱۸کنترل و مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.