برگزاری جلسه مشترک با سندیکای RFID

جلسه با سندیکای RFID در خصوص همکاری‌های مشترک و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه IOT و تجربیات موجود RFID در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، با حضور ۱۰ شرکت بزرگ و بنام سندیکا برگزار گردید.

مهندس پاریاب مدیرعامل مجموعه در خصوص افق پیش‌رو، جذب و توسعه SPها با برنامه جدید، پروژه‌های موفق مرکز و همچنین همایش بین‌المللی سال آینده توضیحاتی را عنوان نمودند. از دستاوردهای این جلسه می‌توان به همکاری‌های بیشتر در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی حوزه IOT با رویکرد GS1 و اتمام پروژه‌های باز سندیکا با همکاری مشترک مرکز اشاره نمود.