بررسی نقش مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات در ارتقای عملکرد استارت آپ ها