بخش کمپین همکاری‌های موفق با GS1 در وبسایت ETS راه‌اندازی شد

بخش کمپین همکاری‌های موفق با GS1 در وبسایت ETS راه‌اندازی شد

بخش کمپین همکاری‌های موفق با GS1 در وبسایت ETS راه‌اندازی شد.

در این بخش افرادی که در پروژه‌های ردیابی شرکت خود استانداردهای GS1 را پیاده‌سازی نموده‌اند، تجربیات همکاری خود را بیان می‌نمایند.

ویدئو های کامل این کمپین را در این لینک مشاهده کنید.