کاتالوگ کدینگ سازمانی سازمان جی اس وان

در هر سازمان تولیدی یا خدماتی که مشغول به کار باشید حتما تا کنون واژه ERP 1 یا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به گوش شما خورده است. شاید سازمان
شما از جمله سازمان هایی است که برای استقرار ERP تلاش کرده اند. مدیران سازمان‌ها و آن دسته از کارکنانی که بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات مشغول
به فعالیت هستند، دغدغه‌های بیشتری نسبت به استقرار ERP یا توتال سیستم، دارند. اما تا کنون در سازمان‌های ایرانی کسی به معنای واقعی کلمه، یک
سیستم ERP مستقر شده و درحال کاربری صحیح را مشاهده نکرده است. اغلب یا در جریان استقرار با شکست مواجه شده اند یا به طور ناقص از مزایای ERP
بهره می برند.