کاتالوگ شناسه GTIN

شناسه GTIN ، بهترین ابزار استاندارد بین المللی


The Global Language Of Business
 بهینه سازی سیستمهای اطلاعاتی در  زنجیره تأمین محصولات صنعت بهداشت و درمان

زنجیره تأمین دارو و لوازم پزشکی کشور، شامل کلیه فعالان مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، از سازمان‌های نظارتی گرفته تا تولیدکنندگان تا مصرف کننده نهایی، یعنی بیمار است. عدم وجود زبان مشترک و فرایندهای استاندارد در تعامل بین ذی نفعان این زنجیره، موجب کند شدن فعالیت ها، افزایش هزینه ها، کاهش دقت در تصمیم گیری‌ها و افزایش خطاهای پزشکی می‌شود و معضلات و مخاطرات بسیاری را برای هر یک از فعالان آن صنعت در پی خواهد داشت. سازمان جهانی GS1 در طی بیش از 40 سال فعالیت خود در حوزه طراحی، توسعه و جاری سازی استانداردهای ببن المللی مرتبط با زنجیره‌های تأمین و تقاضا، راهکارهایی بسیار کارآمد برای حوزه بهداشت و درمان ارائه کرده است که در کاتالوگ، به مهمترین آن‌ها اشاره شده است.