همایش سالیانه GS1 (2020)

GS1 Global Forum 2020

رویداد سالیانه GS1 جهانی

انجمن جهانی GS1 به طور سالیانه برای پیشبرد استراتژی‌های GS1 ، نوآوری و تقویت کارکنان GS1 در سراسر جهان برگزار می‌شود.

چه کسانی در این رویداد حضور دارند؟

  • کارکنان سازمان‌های عضو GS1 
  • اعضای هیئت مدیره GS1
  • مهمانان از شرکت‌های همکار GS1
  • انجمن‌ها و حامیان GS1
  •  شرکای تجاری GS1 سازمان‌های GS1

حوزه‌های GS1

موضوعات جلسات GS1

دگرگونی دیجیتال: GS1 با صنعت همکاری می کند تا پاسخگوی خواسته‌های دنیای دیجیتال امروز باشد و سازمان ‌ها را در آینده نیز بی نیاز کند.  به این همایش برای شنیدن آخرین ابتکارات استراتژیک مانند: GCP رجیستری ، فعال کردن، تایید شده توسط GS1 ، مدل داده‌های جهانی و به اشتراک گذاری داده‌ها بپیوندید.

خرده فروشی: خرده فروشی در حال تغییر و تحول است. و GS1 در این مسیر بسیار تاثیر گذار است. جلسات در این تاپیک شامل بازار ، پوشاک ، CPG ، غذاهای تازه ، کالاهای عمومی و تدارکات و حمل و نقل می‌باشد.

بهداشت و درمان: مراقبت ایمن‌ و کارآمد با یک اسکن ساده آغاز می‌شود. در مورد آخرین فرصت‌ها و پیشرفت‌های GS1 در حوزه بهداشت و درمان بیشتر بدانید.

بخش‌های نوظهور: فرصت‌های بسار زیادی در این بخش در حال رشد وجود دارد. اطلاعات در مورد آخرین توسعه‌های خدمات GS1 جهانی، و همچنین آنچه که در صنایع فنی اتفاق می افتد در این تاپیک وجود دارد.

دانش و مهارت: در  این جلسات به شما در توسعه دانش و مهارت‌های تخصصی GS1 کمک خواهیم کرد.

راه حل و نوآوری: برای کشف کارایی GS1 در قابلیت ردیابی، بلاکچین، RFID، پیوند دیجیتال GS1، نوآوری و ... به ما بپیوندید.

ثبت نام

 

        ثبت نام کنید