• تماس 02188924605-14
  • نشانی خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی، پلاک 4
  • ورود به پرتال

مقاله علمی

مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت)

مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت)

سه‌شنبه، 1 مرداد 1398

برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده های اصلی

برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده‌های اصلی

سه‌شنبه، 1 مرداد 1398

آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمان ها

آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمان ها

شنبه، 29 تیر 1398

مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین

مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین

چهارشنبه، 26 تیر 1398

شفافیت در زنجیره تامین

شفافیت در زنجیره تامین

چهارشنبه، 26 تیر 1398

قابلیت های استاندارد های Gs1 در بخش بهداشت و درمان

قابلیت‌های استاندارد‌های Gs1 در بخش بهداشت و درمان

سه‌شنبه، 25 تیر 1398

کدهای ناتو, راهکار مدیریت تامین و لجستیک

کدهای ناتو, راهکار مدیریت تامین و لجستیک

سه‌شنبه، 25 تیر 1398

نقش کدینگ در چابکی زنجیره تامین

نقش کدینگ در چابکی زنجیره تامین

یک‌شنبه، 23 تیر 1398

شبکه جهانی همزمان سازی داده ها

شبکه جهانی همزمان سازی داده ها

شنبه، 22 تیر 1398

مدیریت اموال در سازمان ها

مدیریت اموال در سازمان ها

شنبه، 22 تیر 1398