• تماس 02188924605-14
  • نشانی خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی، پلاک 4
  • ورود به پرتال

اخبار GS1

رهبران بهداشت و درمان جهانی به تلاش برای بهبود ایمنی بیماران در کنفرانس بهداشت و درمان GS1 جهانی می پیوندند

رهبران بهداشت و درمان جهانی به تلاش برای بهبود ایمنی بیماران در کنفرانس بهداشت و درمان GS1 جهانی می پیوندند

دوشنبه، 20 خرداد 1398