میثم احمدی

سرپرست امور مالی

شماره تلفن: 02188935067

سرپرست امور مالی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری
  • کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی

  • سرپرست امور مالی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مشاور مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • رئیس حسابداری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر مالی شرکت پردازش داده‌های امید آرشا
  • حسابرس موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی
  • حسابرس موسسه حسابرسی محاسب کیش