این نمایندگی از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کزده و با شماره ۷۴۲ به ثبت رسیده است و با اخذ نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع نموده که تاکنون تداوم دارد. عمده فعالیت های آموزشی ایم موسسه به عنوان مرکز آموزش بازرگانی صورت می پذیرد که در دیپارتمان های مختلف انجام می گردد.

مدیرعامل : ایوب زینلی کد نمایندگی: ۰۰۰۸۶
ساعت کاری مرکز :

۸ الی ۱۳

رابط پاسخگو :

فروغ السادات موسوی نژاد

گالری تصاویر

مدارک و گواهینامه های اخذ شده

آدرس و شماره تلفن

بندرعباس-یادبود-روبروی اداره دخانیات -مرکز آموزش بازرگانی

تلفن : ۰۷۶۳۳۵۵۰۰۶۶

فکس : ۰۷۶۳۳۵۵۰۰۶۶