مهندس مهدی براتی

مدیر توسعه استانداردها و طرح‌های کاربردی، سرپرست امور تأمین‌کنندگان

شماره تلفن: 02188937526

مدیر توسعه استانداردها و طرح‌های کاربردی و سرپرست امور تامین‌کنندگان

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری
 • کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

 • سرپرست امور تامین‌کنندگان مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • مدیر توسعه استانداردها و طرح‌های کاربردی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • مدیر محصول سامانه تایید اصالت کالا مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • مسئول بخش حوزه‌های تخصصی GS1 مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس مسئول واحد مدیریت پروژه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس مسئول واحد طرح و برنامه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • سرپرست آموزش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس ارشد واحد کدینگ سازمانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • سرپرست تیم پیشرو اطلاعات پایه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس واحد تضمین کیفیت در مجتمع صنعتی ماموت کرج