مهندس سیّده آمینه عالم‌بین

مشاور مدیرعامل مرکز در امور بانوان

شماره تلفن: 02188935066

مشاور مدیرعامل مرکز در امور بانوان

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهروری سیستم‌ها
  • کارشناسی مهندسی مکانیک انتقال حرارت و سیالات

سوابق اجرایی

  • سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس کمیته منابع انسانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس ساختار ایران کد اطلاعات پایه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • کارشناس مسئول شرکت آیتسکو
  • مدیر داخلی طراحی مهندسی مرسل آرین کیا
  • مدیر پروژه طراحی مهندسی مرسل آرین کیا
  • کارشناس طراحی مهندسی مرسل آرین کیا
  • کارشناس ارشد فنی و مهندسی شعله صنعت