گزارش تصویری مرکز شماره گذاری کالا و خدمات از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ۹۷

آخرین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ نیز سپری شد. غرفه مرکز ملی شماره¬گذاری کالا و خدمات در سالن ۴۱ ام (دولت الکترونیکی) میزبان مهمان‌های زیادی در این چند روز بوده است. تصاویر مربوط به مهم‌ترین رویدادها و اتفاقات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در نمایشگاه الکامپ ۹۷ را در ادامه مشاهده می کنید.

 

آخرین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ نیز سپری شد. غرفه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در سالن چهل و یکم (دولت الکترونیکی) میزبان مهمان‌های زیادی در این چند روز بوده است. تصاویر مربوط به مهم‌ترین رویدادها و اتفاقات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در نمایشگاه الکامپ ۹۷ را در ادامه مشاهده می کنید.

بازدید مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس پاریاب از غرفه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات

بازدید جناب آقای دکتر آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات از سالن دولت الکترونیکی

نشست خبری خدمات مرکز جهت تسهیل تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی

نشست خبری خدمات مرکز جهت تسهیل تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی

رونمایی از سامانه های جدید مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات

رونمایی از سامانه های جدید مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات

رونمایی از سامانه های جدید مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات

رونمایی از سامانه های جدید مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات

دیدار برخی از مدیران مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات از نمایشگاه الکامپ و غرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت