پایان خوش قرارداد کدینگ شرکت ملی پالایش و پخش

پس از گذشت ۸ سال از آغاز پروژه‌ی کدینگ شرکت ملی پالایش و پخش، در نهایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با همت مدیران و کارکنان مرکز و انجام تعهدات و برگزاری جلسات مشترک و نیز درایت مدیر عامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، جناب آقای مهندس پاریاب و مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش جناب آقای مهندس خسروی، صورتجلسه‌ی تحویل موقت به امضای طرفین رسید.

در همین راستا، طرفین در فضایی صمیمانه پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص مفاد صورتجلسه به جمع‌بندی رسیدند تا در آینده مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران منشأ خدمات گسترده‌تری در وزارت نفت و سایر سازمان‌های بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور باشد.