نشست مدیران مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

امیرخسرو خفریان، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ با سیدحسین پاریاب مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران دیدار و گفت‌وگو نمود.

امیرخسرو فخریان، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ با سیدحسین پاریاب مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران دیدار و گفت‌وگو نمود.

در این دیدار که در محل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران برگزار شد، طرفین ضمن همفکری در خصوص رفع مشکلات فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اهمیت استفاده از استانداردها و راهکارهای GS1 و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مذاکره کردند. امیرخسرو فخریان با اشاره به استفاده فروشگاه‌های زنجیره‌ای از استانداردهای GS1 در خصوص رفع مشکلات توزیع، پخش و ردیابی محصولات تأمین‌کنندگان، تأکید کرد که با بهره‌گیری از دانش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بسیاری از مشکلات و مسائل کنونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفع خواهد شد.

سید حسین پاریاب مدیرعامل مرکز نیز در ادامه ضمن ارائه راهکارهای متناسب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید داشت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تمام توان خود را جهت تسهیل تجارت و شکوفایی اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت و امیدوار است این همکاری و هم‌افزایی در سایر زمینه‌های دیگر نیز به وقوع بپیوندد.